Himanshu Kaushik & Rahul Mangaonkar | TNN

Ahmedabad: Nal Sarovar, country