Scrub typhus, encephalitis, malaria are other reasons, says multi-centre study